Viktig info fra Vegvesnet​ om YSK

Reglene omkring når du kan ta YSK-kurs er nå endret.

Dersom etterutdanningen gjennomføres i løpet av de siste seks månedene før gyldig yrkessjåførkompetansebevis utløper, skal beviset utstedes for 5 år, regnet fra utløpsdagen for det gyldige beviset.

Dette betyr at selv om du gjennomfører YSK-kurset inntil 6 måneder før utløpsdatoen, blir fornyelesesdatoen satt til utløpsdato og IKKE når kurset er gjennomført.