Pressemelding: Surnadal Transport inn på eiersiden

Det har ved flere anledninger vært ført samtaler om å inngå et tettere samarbeid mellom Surnadal Transport AS og transportselskapet Hoston AS på Orkanger. 

Bakgrunnen for oppkjøpet er at Surnadal Transport AS ønsker å ha en tilstedeværelse på Orkanger for å ta del i den kommende industriutviklingen i denne regionen. Samtidig har Surnadal Transport AS i dag stor trafikk gjennom dalføret og man ser derfor behovet for å ha en etablering på Orkanger.

Begge to har gjennom flere samtaler og møter funnet frem til at man vil ha synergier ved å samkjøre selskapenes aktiviteter og at man gjennom et forpliktende eierskap vil ha større mulighet for å lykkes. Partene har derfor blitt enige om at Surnadal Transport AS overtar 80 % av aksjene i Hoston AS, mens dagens eier Idar Hoston vil fortsette som aktiv eier med en eierandel på 20 %.

Hoston AS drifter i dag 3 egne vogntog i tillegg til at man leier inn eksterne biler ved behov.

Planen fremover er å utvikle og bygge opp Hoston AS gradvis gjennom å øke aktiviteten spesielt på container og spesialtransport, men også være en lokal og regional aktør innen stykkgods- og partilastsegmentet.

Transportbransjen er i en rivende utvikling med stor konkurranse og stadig press på marginer og lønnsomhet. Ved å tilhøre en større enhet vil man styrke dagens konkurransekraft og posisjonere seg for fremtiden. 

Surnadal Transport AS har de siste årene bygd seg kraftig opp og er i dag inne på eiersiden i Dybvad Transport AS, Toten Transport AS, Trondheimsterminalen AS med datterselskapet Trønderfrakt AS.

Surnadal Transport AS har i dag en konsernomsetning på 460 millioner og drifter gjennom eget og deleide selskaper over 150 biler i segmentet godstransport, tømmertransport, asfalttransport og containertransport. 

Det er et ønske om å drive Hoston AS videre som i dag, under navnet Sutra Hoston AS, mens ledelse og back up funksjoner vil bli overtatt av Surnadal Transport AS