Kvalitetsleder-sertifikat

Kvalitetsleder-sertifikat

Kravene til sertifikatfornyelse er innfridd og akkreditert kvalitetsleder-sertifikat er tildelt.