Bygg- og anleggsavfall

Kurs om avfallshåndtering

Kurs gjennomført, med fokus på avfallshåndtering på byggeplass, avfallsplaner og helse- og miljøskadelige stoffer.