Kvalitetsrevisor-sertifikat

Manager Assistant

Gjennomført eksamen som kvalitetsrevisor og tildelt akkredittert sertifikat.