Etterutdanning (YSK)

Lovpålagt –og interessant

Lovpålagt –og interessant

Ikke bare teori på våre YSK-kurs
Praktisk rettet YSK-kurs
Praktisk rettet YSK-kurs
Ikke bare teori på våre YSK-kurs

Vi kjører etterutdanningskurs for yrkessjåfører med jevne mellomrom.
I transportbransjen er det alltid travelt, så vi får positive tilbakemeldinger på at vi har helgekurs, men vær oppmerksom på at tiden du er på kurs er å betrakte som arbeidstid iflg. Statens vegvesen og Arbeidstilsynet. 

Se kursoversikten