Etterutdanning (YSK)

Som alle innen transportbransjen vet, så må alle sjåfører vedlikeholde kunnskapen hvert 5. år.

YSK-kurs hos Hoston as

Lovpålagt –og interessant

Praktisk rettet YSK-kurs
Praktisk rettet YSK-kurs
Praktisk rettet YSK-kurs

Vi kjører etterutdanningskurs for yrkessjåfører med jevne mellomrom.
I transportbransjen er det alltid travelt, så vi får positive tilbakemeldinger på at vi har helgekurs, men vær oppmerksom på at tiden du er på kurs er å betrakte som arbeidstid iflg. Statens vegvesen og Arbeidstilsynet. 

Ikke kom på YouTube, ikke for noe sånnt som på filmen over i alle fall