Veitransport

God kvalitet på tjenestene - og et trivelig miljø

God kvalitet på tjenestene - og et trivelig miljø

Sutra Hoston as
Sutra Hoston as

Surnadal Transport as kjøpte i 2024 opp 80% av aksjene i Hoston as, og Hoston AS vil drives videre som i dag, under navnet Sutra Hoston AS. Ledelse og back up funksjoner vil bli overtatt av Surnadal Transport AS

Hoston AS drifter i dag 3 egne vogntog i tillegg til at man leier inn eksterne biler ved behov.
Planen fremover er å utvikle og bygge opp Hoston AS gradvis gjennom å øke aktiviteten spesielt på container og spesialtransport, men også være en lokal og regional aktør innen stykkgods- og partilastsegmentet.

Surnadal Transport AS har i dag en konsernomsetning på 460 millioner og drifter gjennom eget og deleide selskaper over 150 biler i segmentet godstransport, tømmertransport, asfalttransport og containertransport. 

Med en tilpasset bilpark utfører Hoston as blant annet all innenlands transport for ORKEL as. Vi legger vekt på stabilitet og kvalitet i våre transporttjenester, noe vi vet at kundene våre –og deres kunder igjen, setter pris på.
I tillegg til en rekke andre kunder, har vi en stadig økende oppdragsmengde for RETURA.